Novinka

Publikováno 15/10/2012 15:12:10 v kategorii Muži A (3964x přečteno)

Prohlášení DK a KR

Prohlášení DK a KR
Zvýšený počet projevů nesportovního chování vedly komisi rozhodčích a disciplinární komisi k vydání tohoto společného prohlášení:

DK a KR OFS Mělník vydávají společné prohlášení: V poslední době jsme zaznamenali zvýšený počet projevů nesportovního chování, komise rozhodčích a disciplinární komise chtějí vzájemně působit tak, aby fotbalová utkání probíhala bez rušivých vlivů. KR si prováděla kontrolu na některých utkáních, většinou jsme zaznamenali dobré výkony rozhodčích, ale v několika případech máme výhrady jak k výkonu, tak i k řešení projevů hrubého nesportovního chování. KR vyzve rozhodčí, aby nekompromisně postupovali při urážkách, násilí a jakémkoliv jiném hrubém nesportovním chování. DK upozorňuje všechny oddíly, že v případech projevů násilí, vulgarit a dalších projevech hrubého nesportovního chování bude trestat mnohem přísněji, nebude v takových případech umožňovat prominutí zbytku trestu po polovině odpykaného trestu a bude kromě postihů pro jednotlivce také postihovat oddíly finančními sankcemi.

J. Kabyl, předseda KR: Naší prioritou je vyvíjet aktivitu směrem k rozhodčím, ke zlepšování jejich výkonnosti. V případě jejich pochybení žádáme oddíly, aby se svými připomínkami kontaktovaly KR OFS. Zásadně odsuzujeme projevy násilí a hrubé vulgarity, vyzveme rozhodčí k přísnějšímu přístupu. Na středu jsme si pozvali na mimořádnou schůzi KR rozhodčí, abychom s nimi řešili jejich pochybení.

S. Tichý, předseda DK: DK bude přísně trestat hrubé nesportovní chování směrem k protihráčům, funkcionářům a divákům, nejpřísněji budeme trestat toto chování směrem k rozhodčím. K trestům zákazu činnosti budeme přidávat finanční sankce pro oddíly, spoléháme na oddíly, že zajistí průběh fotbalových utkání zak, abychom se nemuseli scházet u naší komise. Zároveň upozorňujeme, že zahájit disciplinární lze nejen na základě zprávy rozhodčího v zápise o utkání, lze ho zahájit např. na základě zprávy člena výkonného výboru.

Obě komise věří, že společně s oddíly odbouráme jevy, které na fotbalová hřiště nepatří. Děkujeme za spolupráci

za DK OFS S.Tichý za KR OFS J.Kabyl


Autor článku: Josef Svojsík

Josef Svojsík