Novinka

Publikováno 01/09/2014 11:45:40 v kategorii Muži A (2830x přečteno)

Upozornění

Upozornění
S ohledem k opakujícímu se poškozování majetku v prostorách TJ si tímto dovolujeme všem návštěvníkům areálu připomenout, že hlavním posláním naší organizace není napravování škod způsobených vandaly, ale zabezpečení sportovního vyžití členů naší TJ a občanů naší obce. A proto jsme nuceni oznámit, že bude-li i nadále docházet k ničení našeho zařízení a vybavení, bude výborem TJ velmi reálně zvážena možnost uzavření areálu pro veřejnost v době mimo sportovních akcí a otevíracích hodin restaurace. Takové rozhodnutí samozřejmě vnímáme jako řešení krajní, ale s ohledem ke zkušenostem posledních týdnů a měsíců už bohužel ne jako nereálné!


Autor článku: Josef Svojsík

Další články:
12.03.2020: Výroční členská schůze
11.03.2020: BAKUS 2020
19.02.2020: Fotbalový nábor dětí v roce 2020

Josef Svojsík