MENU

Výroční členská schůze

V pátek 1.3.2024 se uskutečnila letošní výroční členská schůze Sokola Dolany. Účastníci si vyslechli zhodnocení loňského roku vč. informací o ekonomických a sportovních výsledcích a plánech do roku letošního. Není překvapením, že hodně prostoru bylo věnováno realizaci hřiště s UMT, instalaci unimobuňky a spolupráci s obcí. Protože schůze byla volební, volilo se i nové vedení Sokola. Pět ze sedmi členů své posty obhájilo, novými členy jsou Martin Semerád a Zdeněk Jurka. Znovuzvolený předseda spolku, Nikolaj Zenkovič, ve své řeči poděkoval končícím členům Honzovi Kopeckému a Ondrovi Doubkovi za práci, kterou ve prospěch Sokola odvedli a ještě určitě odvedou. Co se letošního roku týče, hovořilo se o termínové listině již naplánovaných akcí, o promítnutí zvýšených členských příspěvků ve FAČR do členských příspěvků našeho spolku, o nutnosti naplánovat zápas o pohár starostky Kout – Čapák mimo soutěžních utkání A a B týmu a možnosti vzniku nohejbalového oddílu. Po bouřlivé diskuzi došlo ke shodě ve způsobu řešení jednotlivých bodů. Na závěr byla připomenuta oslava 70 let Sokola, která v našem areálu proběhne dne 8.6.2024.

Autor: Josef Svojsík