MENU

Historie klubu

Fotbalový oddíl DSO Sokol Dolany byl založen na jaře roku 1954. V jeho čele stanulo předsednictvo ve složení: D. Kindl st. – předseda, Jaroslav Medal – sekretář, František Hlaváček – pokladník, Luděk Homolka – kronikář, Jiří Vlasák – trenér a Jaroslav Marek – kapitán mužstva. 

Už na jaře téhož roku byl oddíl zařazen do okresních soutěží, přestože prozatím neměl vlastní hřiště a domácí zápasy musel hrát na hřišti Slavoje Kralup v Lobečku. 

Sestava mužstva v prvním mistrovském zápase proti s DSO Sokol Uhy byla:

S finanční a materiální pomocí místních obyvatel a okolních sponzorů započali hráči a příznivci oddílu s budováním hřiště a kabin na louce u Vltavy. Dne 4. července roku 1954 došlo k slavnostnímu otevření hřiště zápasem s DSO Uhy a následně 5. září 1954 byly předány do užívání rovněž kabiny. 

Popisek
V horní řadě zleva: Josef Pavlíček (1912), Jiří Hodač (1921), Jaroslav Marek (1930), Miroslav Štulík (1926), Václav Švarc (1928), Jaroslav Kindl (1931).
V dolní řadě zleva: Zdeněk Zátka (1933), Jiří Vlasák (1927?), Arnošt Hurych (1912), Jiří Helebrant (1933), Vladimír Vlasák (1936).

Historicky první trofej – pohár za 3. místo v pohárovém turnaji jsme obdrželi v roce 1955.

V následujících letech družstvo hrálo především ve 3. a 4. třídě, ale vyzkoušelo si i okresní přebor. Kromě mužstva dospělých mají v našem oddílu letitou tradici i mužstva mládeže. Díky výchově vlastních odchovanců jsme v roce 2009 mohli založit rezervní B tým dospělých.

Souběžně s fotbalovou částí areálu byla budována i tenisová část. Parta kolem Jaroslava Boliny začala s výstavbou tenisových kurtů v roce 1979. První kurt, který byl na přirozeném pískovém podloží vybudován v místech dnešní “umělky“, jsme tehdy kropili pomocí

ponorného čerpadla z Vltavy. Svépomocí jsme postavili kabinu, jejíž přední stěna sloužila současně jako cvičná zeď. V roce 1982 jsme začali se stavbou druhého kurtu. Povodeň v roce 1983 práce načas přerušila, navíc původní kurt přestal být kvůli nevyhovujícímu podloží využíván. Místo toho začala výstavba dalšího kurtu (na místech dnešních tenisových kurtů) blíže ke trati. Na tenisové kurty dosáhla každá větší povodeň, a tak nás v následujících letech čekaly další dvě totální rekonstrukce kurtů v letech 2002 a 2013.

V druhé polovině 80 let došlo z tehdejšího pohledu ke zbytečné, z dnešního pohledu však klíčové události, a to k výměně pozemků mezi TJ Sokol Dolany a obcí Dolany. Areál fotbalového hřiště byl na pozemcích patřících obci, zatímco areál malého hřiště na pozemku patřícímu TJ Sokol Dolany. Garanty bezúplatného převodu pozemků byli za TJ Sokol Dolany pan Vladimír Vlasák, tehdejší předseda TJ, paní Jiřinka Šindelářová, hospodářka TJ a Miloš Kynčl.

Jak už bylo zmíněno výše, blízkost hřiště řece Vltavě nepřináší jen výhody, což jsme bohužel několikrát poznali. První povodeň areál zasáhla už v roce 1954 (výška vodního sloupce 130 cm). Ta největší nastala v srpnu 2002, při kterém došlo ke kompletnímu zničení celého areálu. Poslední škody voda napáchala v roce 2013, kdy při rekonstrukci hrací plochy bylo do podloží instalováno zavlažovací zařízení.

Poslední velké změny se váží k roku 2023. Protože klasická dostavba kabin nám kvůli umístění areálu záplavové oblasti nebyla povolena, chybějící klubovnu a současně kabinu pro děti jsme vyřešili pořízením unimobuňky. A současně došlo ke zprovoznění malého hřiště s umělou trávou, o kterém jsme snili dlouhá léta.

Stejně jako ostatní oddíly jsme byli nuceni reagovat na právní úpravy, které se přímo dotýkaly naší existence. Proto došlo na počátku roku 1994 ke změně právní formy našeho oddílu na občanské sdružení. A ze stejného důvodu je náš klub od ledna 2016 zájmovým spolkem.