MENU

Škola – Školka

Výuka tenisu dětí a dospívajících od 4 let probíhá na kurtech v Dolanech od jara do podzimu s výjimkou letních prázdnin. V zimní sezóně využíváme tělocvičnu místí ZŠ nebo se trénuje v jedné z tenisových hal v Kralupech. Výuka probíhá dle rozvrhů, které se tvoří na základě možností dětí, rodičů i trenérů. Trénuje se individuálně nebo v malých skupinkách. V případě zájmu a odpovídající herní kvalitě se mohou děti zapojit do organizovaných soutěží ČTS, pro tyto případy spolupracujeme s okolními tenisovými kluby. Pravidělně se organizují tenisové kempy, turnaje a další akce podporující zájem dětí a mládeže o sport a pohybovou aktivitu obecně. V případě zájmu se obracejte se vedoucího tenisového oddílu, kterým je Zdeněk Jurka.


Zdeněk Jurka – oddíl tenisu (tenisové záležitosti)

tel.: +420 723 898 520

e-mail: zdenekjurka@volny.cz


Galerie