MENU

Ostatní aktivity

Bakus

Bacchus nebo také Dionýsos byl v řecké mytologii synem nejvyššího boha Dia a jeho milenky Semely. Byl bohem vína a nespoutaného veselí. Původně byl i bohem úrody a plodnosti. Pod jeho jménem se v druhé polovině března v naší obci každoročně koná Masopustní veselí. To začíná průvodem masek obcí, následuje programem na malém/asfaltovém hřišti, který se rok co rok částečně obměňuje. Velmi oblíbenou součástí programu bývají taneční vystoupení, soutěže o nejlepší jednotlivou a skupinovou masku či soutěž o nejlepší škvarkovou placku. Naprosto nezbytnou součástí programu je bohaté pohoštění a veselí při následné venkovní hudební reprodukci. Fotografie z této události můžete najít zde.

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic je lidový zvyk mající prapůvod v pohanském svátku ohně, kdy čarodějný oheň svou magickou mocí očisťoval od zlého a nečistého a současně zbavoval od nemocí. 

Svátek slavíme v noci ze 30. dubna na 1. května. Hranice dříví, na kterou děti mohou nosit své výtvory čarodějnic, se nachází na volném prostranství mezi areálem Sokola a železniční tratí. Kvůli dětem je oheň zapálen hned po setmění. Po celou akci je možno zakoupit občerstvení v restauraci na hřišti. Mimo to je možno na ohýnku v areálu Sokola opéct dětem připravené špekáčky. Milou tradicí je účast především dětí v maskách majících souvislost s tímto svátkem.

Lampionový průvod

Na počátku května se koná lampiónový průvod obcí. Akce je především připomínkou a současně poděkováním těm, kteří již nejsou mezi námi, ale kteří se svými statečnými činy, často na úkor vlastních životů, zasadili o to, abychom mohli žít v míru. Setkání začíná proslovem zástupce obce   u památníku hrdinů v areálu ZŠ Dolany. Následně průvod prochází obcí a končí v areálu Sokola, kde rodiče mohou dětem opéct připravené špekáčky.

Dětský den

Dětský den se koná v areálu Sokola v sobotu, která se nejvíce blíží datu 1.června. Akce je rozdělena na dopolední a odpolední část. Dopolední je zaměřena na sportovní dovednosti dětí, které rozděleny dle věku soutěží v několika sportovních disciplínách. Jejich výsledky jsou zaznamenány a na závěr dopoledního bloku jsou vyhlášeny výsledky, při kterém jsou oceněny všechny zúčastněné děti.

Odpolední část je více zábavná. Je připravena více než desítka stanovišť, na kterých se děti snaží v rozličných disciplínách dosáhnout co nejlepšího výsledku a tím si zasloužit či chcete-li vydělat co nejvíce Dolánků. Dolánky jsou uměle vytvořené platidlo, které děti na stanovištích po stanovenou dobu získávají, aby si následně v připraveném stánku s hračkami mohly za vybojované “peníze“ vybrané hračky zakoupit. Příjemným zpestřením odpoledního programu se v některých z posledních let stalo vystoupení kouzelníka či instalace skákacího hradu. Tradičním a prozatím nenahraditelným vrcholem odpoledne je dovádění dětí v pěně, jejíž opravdu velké množství na trávník nastříkají hasiči.

Dolany v Dolanech

Nápad pravidelného setkávání Dolaňáků z různých koutů naší republiky vzešel z hlavy exstarosty našich Dolan Josefa “Petra“ Dobše. A nezůstalo jen u nápadu, a tak se v červnu 2001 v naší obci uskutečnilo historicky první setkání Dolaňáků, jehož cílem bylo nejen seznámit se odlišnými kouty naší republiky a lidmi, které jsou nám cizí a přitom tak blízcí, ale současně se vzájemně inspirovat při snaze posunout kvalitu života v našich obcích. Co se za ta léta nezměnilo, je, že se stále jedná o celovíkendovou sportovně-společenskou událost, při které vítězství není to nejdůležitější a při které mají účastníci šanci vytvořit si nová přátelství či seznámit se s tím nejzajímavějším z okolí místa pořádání. Co se velmi změnilo je prestiž této akce a profesionalita, se kterou se setkání připravují. A zapomenout nelze ani na přeshraniční stopu akce díky účasti slovenských Dolaňáků a v posledních letech již také tzv. České Besedy Dolany/Doljani z Chorvatska.

Nohejbalový turnaj trojic

Tento turnaj patří v naší obci mezi ty s nejdelší tradicí. V minulosti se hrál na asfaltu, na škváře, na antuce a jednou coby volitelná alternativa i na trávě. A vypadá to, že výčet už brzy nebude úplný, protože už letošní ročník by se měl konat na umělé trávě. Turnaj se koná buď v červnu či v září s ohledem k ostatním souběžně pořádaným akcím. S ohledem k omezené kapacitě turnaje se jedná o turnaj primárně určený pro dolanské týmy případně doplněné o hráče z okolí.

Volejbalový turnaj

Tento turnaj je jedním z našich nejstarších. Varianta smíšených šestičlenných týmů s minimálně dvěma ženami byla velmi oblíbená. Bohužel hráčů z naší obce, kteří by se turnaje zúčastnily, postupně klesal, až nakonec došlo k přerušení tradice v pořádání tohoto turnaje. Po odeznění covidových opatření se turnaj v roce 2022 uskutečnil. Tak snad to nebylo výjimkou, ale začátkem nové resp. obnovené tradice.

Posvícenský pohár resp. pohár starosty/tky

Dle kroniky se první ročník fotbalového derby mezi starou částí Dolan (Kout) a novou částí Dolan (Čapák) s velkou okázalostí uskutečnil o posvícení roku 1942. Proto ten původní název „Posvícenský pohár“. Sice se v průběhu let dopolední termín vyměnil za atraktivnější odpolední, ale jinak zůstává tradice fotbalového utkání mezi dvěma částmi Dolan o posvícení zachována.

Pochod Josefa Kloučka

Pochod je pojmenován po našem spoluobčanovi Josefu Kloučkovi, který byl 8. října 1943 v Drážďanech popraven nacisty kvůli vedení ilegální skupiny. Po skončení války, 8. října 1946, byl Josef Klouček jmenován čestným občanem naší obce a na jeho památku každou druhou říjnovou sobotu pořádáme pochod na trasách délky 17, 35 a 50 km. Kvůli snaze zatraktivnit akci pro rodiče s malými dětmi a méně vitální spoluobčany bylo před lety rozhodnuto, že zdolání tras je možné nejen chůzí, ale i na kole.

Mikulášská besídka a rozsvěcení vánočního stromu

Znovuzavedená tradice slavnostního rozsvěcení vánoční stromu se koná první adventní neděli u malého asfaltového hřiště. Dřívější tradice stavění statného vánočního stromu byla v roce 2022 nahrazena vysazením živého stromu. Pro dospělé je to dobrá příležitost na setkání se s přáteli a známými. Pro děti získat za pěknou básničku adventní kalendář či se setkat s Mikulášem, Andělem a Čertem.

Šipkový turnaj

Turnaj patří mezi ty nejmladší, které se u nás organizují, přesto již proběhl jeho 17. ročník. Vzhledem k jeho nezávislosti na počasí byla jako vhodný termín vybrána první polovina prosince. Kvalita hráčů se každoročně zvyšuje, a tak je představa zvěčnění svého jména na putovním pohár pro tři nejlepší jistě lákavá, ale rok od roku především pro příležitostné hráče méně reálná.

Turnaj ve stolním tenisu

Vánoční turnaj ve stolním tenisu se každoročně koná na Svatého Štěpána. Během let se uskutečnil na několika různých místech, ale v posledních letech zakotvil v tanečním sále restaurace Turkestán. Vzhledem k omezenému počtu možných účastníků je turnaj pořádán především pro místní zájemce.