MENU

Výkonný výbor

Nikolaj Zenkovič – předseda (statutární orgán)
tel.: +420 602 840 835
e-mail: nikolaj.zenkovic@seznam.cz
Zdeněk Jurka – oddíl tenisu (tenisové záležitosti)
tel.: +420 723 898 520
e-mail: zdenekjurka@volny.cz
Petr Dobš – místopředseda (statutární orgán)
tel.: +420 731 451 530
e-mail: petr.dobs@orlenunipetrol.cz
Martin Semerád – fotbal mládež
tel.: +420 722 031 831
e-mail: semerad-dolany@centrum.cz
Josef Svojsík – sekretář (fotbalové záležitosti)
tel.: +420 602 500 390
e-mail: jsvojsik@seznam.cz
Martina Maříková (ekonom – účetní záležitosti)
tel.: +420 602 692 929
e-mail: marikova.mar@seznam.cz
Petr Holouš – fotbal dospělý
tel.: +420 603 722 173
e-mail: dispo@stehovanihope.cz